ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Plan nepokretnog imanja Drž. muške gimnazije u Skoplju Упоредни наслов Поднаслов razmera 1:500 Аутор izvadak iz katastarskog plana kopirao Oton Štajner Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Skoplje Издавач b.i.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS