ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Položaini nacrt igrališta Hrv. akademskog šport. kluba u Zagrebu Упоредни наслов Поднаслов M. 1:2880 Аутор B. R. Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Zagreb Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS