ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Osnova novog igrališta H-A-Š-K u Maximiru Упоредни наслов Поднаслов Mjerilo 1:1000 Аутор B. R. Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Zagreb Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS