ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Parcelacija Kronfeld-Hercog Упоредни наслов Поднаслов M: 1:1000 Аутор Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Zagreb Издавач Ekonomsko-komercijalna visoka škola
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS