ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Plan zemljišta koje pripada uz zgrade Univerziteta Упоредни наслов Поднаслов razmera 1:500 Аутор izradio G. Mitajlić (potpis nečitak) Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Skoplje Издавач Građevinska direkcija
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS