ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Les Nouvelles Yougoslaves Упоредни наслов Поднаслов Journal hebdomadaire pour le developpement de la cooperation internationale Аутор le gerant-proprietaire Vlad. Vujić Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Belgrade Издавач Editeur-imprimeur "Vreme" S.A.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS