ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Srijemski Hrvat Упоредни наслов Поднаслов Аутор odgovorni urednik Gustav Mizler Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Vukovar Издавач Odbor za izdavanje "Srij. Hrvata"1923-
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS