ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Plan Univerzitetskog zavoda za bojne otrove u Beogradu Упоредни наслов Поднаслов 1:100 Аутор Milan Zloković Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Beograd Издавач Univerzitet
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS