ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов AMERIŠKA domovina Упоредни наслов American Home Поднаслов Slovenian Daily Newspaper Аутор urednici Louis J. Pirc, James Debrevec, Anton Šabec, Frank A. Turek Корпоративни аутор Година издавања 1919- Место издавања Cleveland Издавач James Debevec; Louis J. Pirc
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS