ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Andreas Gertler Упоредни наслов Поднаслов der phanomenale ungarische Violinvirtuose Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1926 Место издавања Budapest Издавач Conzertdirection "Thalia"
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS