ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Alexa-Gerta Puhle (Yo Larting-Girl) Упоредни наслов Поднаслов Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1937? Место издавања Beograd Издавач S. Pijade
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS