ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Al XVII-lea Congres International de Antropologie si Arheologie preistorica Упоредни наслов Поднаслов Dela 1 la 8 Septembrie 1937 Аутор Institutul International de Antropologie Корпоративни аутор Congres International de Antropologie si Arheologie preistorica (17 ; 1937 ; Bucuresti) Година издавања 1936 Место издавања Bucuresti Издавач Institutul International de Antropologie
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS