БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Državni savet Упоредни наслов Поднаслов 1835-1915; sumarni inventar Аутор ; Jelena Milić-Grčić Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Beograd Издавач Arhiv Srbije1972
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS