БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis Упоредни наслов Поднаслов Аутор studio, labore, ac impensis Balthasaris Adami Kercselich de Corbavia Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Zagreb Издавач Institut za suvremenu povijest
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS