БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов ISO 15489 Informacije i dokumentacija - Upravlajnje spisima Упоредни наслов Поднаслов Аутор Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS