БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Organizacija i razvoj SK Crne Gore Упоредни наслов Поднаслов Аутор Blažo Jovanović Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Titograd Издавач Pobjeda; Marksistički centar CK SK CG; Istorijski institut SRCG
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS