БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Serbskia noviny Упоредни наслов Поднаслов 1791-1941 Аутор Svetislav Šumarević Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Beograd Издавач Izdanje ilustrovanog lista "Novi svet"
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS