БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Zvezdan Folić: Vjerske zajednice u Crnoj Gori 1918-1953. Prilozi za istoriju. - Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, Drušrtvo istoričara Crne Gore, 2001 (215) Упоредни наслов Поднаслов Аутор Jelena Opra Корпоративни аутор Година издавања 2002 Место издавања Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS