БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Agrarna reforma i kolonizacija u Sremu Упоредни наслов Поднаслов 1919-1941 Аутор Nikola L. Gaćeša Корпоративни аутор Година издавања 1975 Место издавања Novi Sad Издавач Institut za izučavanje istorije Vojvodine
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS