Fond details
Fond number: 552 Fond name: MINISTARSTVO POMORSTVA VLADE FNRJ Name of creator(s): Glavna uprava pomorstva i Ministarstvo pomorstva FNRJ Dates of existence: 1946-1953. Inclusive dates: 1945-1953. Administrative / Biographical history: Ministarstvo pomorstva Federativne Narodne Republike Jugoslavije je osnovano 31. januara 1946. godine kao naslednik dotadašnje Glavne uprave pomorstva koja je obavljala poslove iz domena civilnog pomorstva. U početnom periodu težište delovanja Ministarstva je bilo na otklanjanju ratne štete i restituciji plovnog parka, da bi se sve više orijentisalo na poslove u vezi sa daljom izgradnjom pomorske infrastrukture i trgovačke mornarice kao i njihovoj eksploataciji. Pod nadleštvom Ministarstva su se nalazile brojna preduzeća i administrativne ustanove iz oblasti pomorstva uključujući i pomorsko školstvo i izdavanje publikacija. Sa procesom decentralizacije savezne države i prelaska sa planske privrede na samoupravu postepeno se smanjivala nadležnost Ministarstva i ono je 13. januara 1953. godine ukinuto. Umesto njega je na saveznom nivou formirana Uprava pomorstva i rečnog saobraćaja sa znatno manjim nadležnostima. Period: Federativna Narodna Republika Jugoslavija Quantity (meters): 15.5 Quantity: 102 fascikle, 108 knjiga evidencije State of archival material: dobro očuvana Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Predrag Krejić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS