Fond details
Fond number: 625 Fond name: DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Name of creator(s): Direkcija za elektrifikaciju Saveta za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ. Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1947-1951. Administrative / Biographical history: Direkcija za elektrifikaciju osnovana je 20. juna 1950. godine i bila je administrativno-operativni rukovodilac preduzeća u saveznoj nadležnosti za istražne radove, projektovanje i montažu elektroprivrednih postrojenja, kao i preduzeća za nabavku opreme za ta postrojenja.
Reorganizacijom državne uprave u oblasti privrede 1951. godine ukinuta je Direkcija za elektrifikaciju. Naime, Vlada FNRJ je, na osnovu Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima, 31. marta 1951. godine izdala naredbu o prenosu iz savezne u nadležnost republika – 108 preduzeća. Ova naredba obuhvatala je i Direkciju za elektrifikaciju, koja je formalno ukinuta Uredbom od 23. juna 1951. godine.
Period: FNRJ Quantity (meters): 1.1 Quantity: 4 fascikle + 2 fascikle; 12 knjiga evidencija (0,50m + 0,20m + 0,40m) State of archival material: arhivska građa je fragmentarna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Saša Ilić i Vesna Žikić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS