Fond details
Fond number: 556 Fond name: KOMITET ZA ELEKTROPRIVREDU VLADE FNRJ Name of creator(s): Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ, Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ. Dates of existence: 1950. Inclusive dates: 1948-1950. Administrative / Biographical history: Istovremeno sa ukidanjem Ministarstva elektroprivrede Vlade FNRJ, 8. februara 1950. godine „formiran je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ, koji je rukovodio poslovima opštedržavnog značaja u oblasti elektroprivrede i za kordiniranje rada republičkih organa nadležnih za poslove elektroprivrede. Upravljenje nad preduzećima za proizvodnju elektroenergije preneto je na organe republičkih vlada. Ukinute su republičke generalne direkcije za elektroprivredu i umesto njih formirana ministarstva  elektroprivrede narodnih republika. Komitet za elektroprivredu preuzeo je državna privredna preduzeća koja su bila pod neposrednim administrativno-operativnim rukovodstvom Ministarstva elektroprivrede.
Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ je veoma kratko postojao. U skladu sa daljom decentralizacijom državne uprave nad privredom, 14. juna 1950. godine ukinut je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ i svi poslovi operativnog rukovođenja preneti su u nadležnost narodnih republika. Od tada više nisu postojali savezni organi uptave za poslove elektroprivrede.
Period: FNRJ Quantity (meters): 1.35 Quantity: 9 fascikli; 1 fascikla platnih spiskova; 13 knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Saša Ilić i Vesna Žikić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS