Fond details
Fond number: 212 Fond name: SAVEZNI SUD Name of creator(s): Savezni sud Dates of existence: 1945-2003 Inclusive dates: 1945-2003 Administrative / Biographical history: Savezni sud osnovan je 13.2.1945. godine Odlukom Predsedništva AVNOJ-a. Za vreme svog postojanja pet puta je promenio ime. Prvobitni naziv bio je Vrhovni sud Demokratske Federativne Jugoslavije (1945), Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije (1946), Savezni vrhovni sud (1953), Vrhovni sud Jugoslavije (1963), Savezni sud (1974). Pod imenom Savezni sud najduže je postojao.
Savezni sud od početka postojanja bio je poseban sudski organ čija se nadležnost protezala na celu zemlju, i uvek je bio najviši organ pravosuđa. Raspadom Jugoslavije sve savezne ustanove gube na značaju. Iako je formalno postojao i radio do 2003. godine bitno se promenio autoritet njegovih odluka, stavova i mišljenja. Definitivno je prestao sa radom 7.7.2004. godine kada je Ustavnom poveljom državne zajednice SCG čl. 46 na sednici konstituisan Sud Srbije i Crne Gore.
Period: socijalistički Quantity (meters): 35.5 Quantity: 261 fascikla i 329 knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Ljubica Vuković Finding aids: sumarno-alanitički inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS