Fond details
Fond number: 117 Fond name: CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Centralno veće Saveza sindikata Jugoslavije; Dates of existence: 1945-1990. Inclusive dates: 1944-1960. Administrative / Biographical history: Inicijativom beogradskih preduzeća 31.12.1944. održan je u Beogradu veliki zbor radnika, privatnih nameštenika, komunalnih i državnih činovnika, na kome su prisustvovale delegacije radnika iz cele zemlje. Na zboru je izabran Akcioni odbor radi obavljanja potrebnih mera za osnivanje sindikata.
Na inicijativu Akcionog odbora u Beogradu je 23-25.1.1945. održana Opštezemaljska sindikalna konferencija na kojoj je doneta odluka o osnivanju Jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije (JSRNJ).
Prvi kongres JSRNJ održan je u Beogradu od 24-28.10.1948. Na kongresu je promenjen naziv u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ)..
Najviši organ bio je Kongres koji je birao Centralni odbor i njegovu finansijsku kontrolu. Centralni odbor je iz svoje sredine birao Predsedništvo, koje je u ime Centralnog odbora rukovodilo sindikalnim organizacijama, i Sekretarijat za rešavanje tekućih pitanja organizacionog i izvršnog karaktera. Na Drugom kongresu održanom od 6-8.10.1951. u Zagrebu Centralni odbor promenio je naziv u Centralno veće.
Period: FNRJ Quantity (meters): 65.8 Quantity: 523 fascikle, 54 knjige evidencija State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen deo fonda do 1960. godine Description prepared by: Milica Milićević sa grupom saradnika Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS