Fond details
Fond number: 11 Fond name: MINISTARSTVO ELEKTROPRIVREDE VLADE FNRJ Name of creator(s): Ministarstvo industrije Vlade FNRJ; Glavna uprava elektroprivrede (UPEL); Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE); Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL). Dates of existence: 1947-1950. Inclusive dates: 1945-1950. Administrative / Biographical history: Delatnostima iz oblasti elektroprivrede najpre se, još od sredine septembra 1944. godine, bavio Odsek za tešku industriju koji je bio u sastavu Odeljenja za industriju i zanatstvo Povereništva za trgovinu i industriju. Od februara 1945. godine poslovi elektroprivrede bili su u naležnosti Povereništva industrije. U martu 1945. godine poslovi elektroprivrede koji se odnose na proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije preneti su u delokrug Ministarstva industrije. U okviru Ministarstva obrazovano je Odeljenje za elektrifikaciju, koje je u maju 1945. godine preimenovano u Odeljenje za energiju.
Rešenjem Ministarstva industrije od 23. maja 1946. godine „u cilju što boljeg i bržeg organizovanja industrije, povezivanja u radu pojedinih preduzeća, povećanja i racionalizacije proizvodnje, kao i omogućenja što pravilnije raspodele sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda“ osnovna je Glavna uprava elektroprivrede (UPEL) za administrativno-operativno rukovođenje „preduzećima opštedržavnog značaja, te u granicama potrebe za kordinaciju rada sa opštedržavnom elektroprivrednom službom i svima električnim postrojenjima ostalih privrednih preduzeća“.
Odeljenje za energiju je ukinuto i njegovo poslovanje i nadležnosti prešli su na Glavnu upravu elektroprivrede, sa sedištem u Zagrebu.
Na predlog ministra industrije Vlada FNRJ je 22. januara 1947. godine donela Uredbu o osnivanju generalnih i glavnih direkcija Ministarstva industrije FNRJ. Među ostalim, tada je formirana i Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE) koja je nasledila poslove Glavne uprave za elektroprivredu. Polovinom 1947. godine GDSE se preselila iz Zagreba u Beograd.
Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 19. jula 1947. godine, rešeno je da se iz Ministarstva industrije FNRJ izdvoje poslovi elektrifikacije i osnuje Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL) kao „savezno-republikansko“ ministarstvo. kao organ savezne vlade MINEL je imao zadatak da se stara o unapređenju i upravljanju elektroprivredom na celoj teritoriji FNRJ, da neposredno rukovodi saveznom, a posredno republičkim elektroprivredama, da rukovodeći saveznom elektroprivredom upravlja proizvodnjom električne energije i rekonstrukcijom postojećih elektroenergetskih objekata, da upravlja izgradnom novih elektrana, trafostanica i dalekovoda, nabavlja potrebna postrojenja u zemlji i inostranstvu, da se stara o obezbeđenju idejnih, osnovnih i glavnih projekata za sve svoje objekte koji se izgrađuju, da rukovodi radom elektroenergetske inspekcije i elektroenergetske dispečerske službe, da predlaže opštedržavni plan elektrifikacije i plan proizvodnje električne energije, kao i da vrši kontrolu izvršenja ovih planova, da daje smernice i direktive za rukovođenje i organizaciju elektroprivrede kojom rukovode ministarstva narodnih republika, da vrši naučna i praktična ispitivanja u cilju unapređenja elektroprivrede u zemlji.
Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ ukinuto je 8. februara 1950. godine. Upravljanje preduzećima za proizvodnju električne energije preneto je na organe republičkih vlada, a kao organ za rukovođenje poslovima opštedržavnog značaja u oblasti elektroprivrede i za koordiniranje rada nadležnih republičkih organa osnovan je Komitet za elektroprivredu Vlade FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 23.9 Quantity: 156 fascikli + 20 fascikli; 123 knjige evidencija State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Spasoje Ašković i Saša Ilić sa grupom saradnika Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS