Fond details
Fond number: 439 Fond name: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U KANADI - OTAVA Name of creator(s): Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Kanadi - Otava 1941-1945 (1942-1944) Dates of existence: 1942-1944. Inclusive dates: 1941-1945. Administrative / Biographical history:      Prvi konzulat koji je otvoren u Kanadi bio je Karijerni konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Montrealu, ustanovljen 30. maja 1922. Ukinut je 29. marta 1932, i ponovo otvoren 15. aprila 1935, a 31. decembra iste godine ovo konzularno predstavništvo podignuto je na rang Generalnog konzulata Kraljevine Jugoslavije. Generalni konzulat je funkcionisao do marta 1945.
      U Vankuveru je otvoren Počasni konzulat 31. decembra 1925, koji je već 24. oktobra 1926. zatvoren.
      Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Otavi ustanovljeno je kraljevim ukazom od 30. maja 1941, a otpočelo je sa radom u maju 1942. Za poslanika u Otavi kralj Petar II je postavio Izidora Cankara, dotadašnjeg poslanika u Argentini. Da se što pre otvori Poslanstvo u Kanadi predlagao je kraljevskoj vladi i poslanik u Vašingtonu Konstantin Fotić. Tada je bila potrebna pomoć saveznika i trebalo je podržati prestiž otvaranjem toga Poslanstva. Kanada je bila udaljenija, samim tim i mirnija zemlja za obučavanje pilota i prikupljanje dobrovoljaca za rat u Evropi. Jedan od poslova Poslanstva u Otavi, pored prikupljanja dobrovoljaca i obučavanja pilota, bila je i propagandna delatnost. Vlada Božidara Purića je 3. marta 1944. izdala ukaz kojim je I. Cankar razrešen dužnosti poslanika. Radoje Nikolić, do tada savetnik u Poslanstvu, postavljen je na dužnost otpravnika poslova. Na toj funkciji je bio do 21. oktobra 1944. kada je predao dužnost sekretaru u Otavi Petru Cabriću, koji je i dalje ostao šef Generalnog konzulata u Montrealu.
      Građa Poslanstva Kraljevine Jugoslavije u Otavi značajna je za proučavanje Vojne misije i jugoslovenskog vazduhoplovstva, jer su se jugoslovenski avijatičari obučavali u Kanadi za vreme Drugog svetskog rata, kao i za prikupljanje dobrovoljaca u jugoslovensku kraljevsku vojsku.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 0.6 Quantity: 5 fascikli i 7 knjiga State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Nikolina Miljević Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS