Fond details
Fond number: 671 Fond name: MINISTARSTVO NARODNOG ZDRAVLJA DFJ Name of creator(s): Povereništvo NKOJ za narodno zdravlje, Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ Dates of existence: 1945-1946. Inclusive dates: 1944-1945. Administrative / Biographical history: Ukazom Kraljevskog namesništva, a na predlog Predsedništva AVNOJ-a, o postavljenju Ministarskog saveta Demokratske Federativne Republike Jugoslavije, od 7.03.1945. godine, ustanovljeno je Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ.
Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ u potpunosti je preuzelo i nastavilo dotadašnji rad Povereništva NKOJ za narodno zdravlje, koje je osnovano na osnovu Odluke Predsedništva AVNOJ-a o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, od 30.11.1943. godine.
Ministarstvo narodnog zdravlja DFJ, FNRJ ukinuto je početkom februara 1946. godine, a njegove poslove preuzeo je i nastavio novoosnovani Komitet za narodno zdravlje Vlade FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 1.8 Quantity: 14 fascikli, 11 registraturskih knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Gojko Malović Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS