Fond details
Fond number: 396 Fond name: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U MAĐARSKOJ - BUDIMPEŠTA Name of creator(s): Dates of existence: 1920-1941. Inclusive dates: 1918-1941. Administrative / Biographical history: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca priznata je od Kraljevine Mađarske po odredbama ugovora o miru savezničkih i udruženih sila sa Mađarskom sklopljenog u Trijanonu 4. juna 1920. godine, a prvi poslanik Kraljevine SHS predao je akreditive namesniku Kraljevine Mađarske Miklošu Hortiju 30. septembra 1920. godine. Međutim, vojni predstavnik srpske vrhovne komande Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je bio i "predstavnik-delegat Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" od 26. novembra 1918. do aprila 1919. godine. Takođe, i diplomatski delegat Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca došao je u Budimpeštu 19. avgusta 1919. godine, koji je u tom statusu delovao do jula 1920. godine. Poslanstvo je delovalo do 11. aprila 1941. godine kada je Kraljevina Jugoslavija prekinula diplomatske odnose sa Mađarskom. Period: kraljevina Quantity (meters): 7.5 Quantity: 21 fascikla, 122 knjige State of archival material: Level of arrangement: arhivistički obrađena Description prepared by: Gojko Malović Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS