Fond details
Fond number: 395 Fond name: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT Name of creator(s): Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941. Dates of existence: 1918-1941. Inclusive dates: 1919-1942. Administrative / Biographical history: Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Bukureštu nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. U decembru 1938. godine Poslanstvo je podignuto na rang ambasade. Ambasada u Bukureštu je bila prva ambasada u diplomatskoj istoriji Kraljevine Jugoslavije. Delovala je do marta 1941. godine kada je ponovo ustanovljeno poslanstvo, koje je prestalo sa radom prekidom diplomatskih odnosa u aprilu 1941. godine.
      Arhivska građa Fonda je veoma značajna za sagledavanje odnosa između Rumunije i Jugoslavije, delovanja Male Antante i međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 6.5 Quantity: 47 kutija,  6 knjiga State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički obrađena Description prepared by: Tonka Župančić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS