Fond details
Fond number: 373 Fond name: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U ITALIJI - RIM Name of creator(s): Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji, 1918; Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS) u Italiji, 1918-1941. Dates of existence: 1918-1941. Inclusive dates: 1918-1941. Administrative / Biographical history:        Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Italiji nastavilo je da radi kao poslanstvo novostvorene države Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon prekida diplomatskih odnosa između Italije i Jugoslavije aprila 1941. godine i povlačenja našeg diplomatskog osoblja iz Rima, Poslanstvo prestaje sa radom.
       Građa Fonda nije sačuvana u većem obimu. Postojeća arhivska građa u fondu može da posluži u istraživanju međudržavnih odnosa Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije u periodu između dva svetska rata, kao i raznovrsnih međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope od 1918-1941. godine.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 2.7 Quantity: 73 knjige, 5 fascikli State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički obrađena Description prepared by: Vesna Aleksić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS