Fond details
Fond number: 334 Fond name: MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Dates of existence: 1918-1945. Inclusive dates: 1915-1941. Administrative / Biographical history: U prvoj Vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, formiranoj 7. decembra po starom, odnosno 20. decembra po novom kalendaru bio je imenovan i ministar inostranih poslova. Dotadašnje Ministarstvo inostranih dela Kraljevine Srbije nastavilo je da radi kao Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvi akt koji je regulisao rad ovog resora bila je Uredba o organizaciji Ministarstva inostranih dela, diplomatskih zastupništava i konzulata Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u inostranstvu, doneta 5. maja 1919. godine, na osnovu Kraljevog ukaza o obrazovanju Vlade i  Zakona "o ustrojeniju centralne državne uprave Knjaževstva Srbije".
Prema ovoj uredbi na čelu Ministarstva inostranih dela bio je ministar pod čijim uputstvima i nadzorom su obavljani svi poslovi Ministarstva, kao što su pod njegovim direktivama delovala i sva diplomatsko-konzularna zastupništva Kraljevine SHS/Jugoslavije u inostranstvu. U Ministarstvu su prvom Uredbom ustanovljene organizacione jedinice (odeljenja): Političko odeljenje, Administrativno odeljenje, Konzularno-trgovačko odeljenje, Odsek računovodstva, Glavna arhiva i Presbiro. Rešenjem ministra inostranih dela od 27. decembra 1922. godine organizovano je pored postojećeg Političkog odeljenja i tzv. Drugo političko odeljenje koje se bavilo pitanjima nacionalnih manjina i poslovima koji su se ticali Društva naroda. Rešenjem ministra inostranih dela osnovano je 1922. godine i Odeljenje za izvršavanje međunarodnih ugovora, koje je preuzelo poslove koji su ranije bili u nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta. Svi poslovi koji su se ticali spoljne politike obavljali su se u ovom Ministarstvu, s tim što su se povremeno menjali nazivi pojedinih odeljenja. Tako su u 1927/28. godini bile sledeće organizacione jedinice: Generalna politička direkcija (bivše Političko odeljenje), Kabinet ministra, Direkcija za ugovore, Administrativno-pravno odeljenje, Konzularno-trgovačko odeljenje, Glavna arhiva, Blagajničko odeljenje i Odeljenje za štampu.
Prema Uredbi o podeli Predsedništva Ministarskog saveta i ministarstava na odeljenja od 19. aprila 1929. godine Ministarstvo je imalo: Političko odeljenje, Upravno odeljenje, Privredno odeljenje, Pravno odeljenje i Glavnu arhivu. Zakonom o uređenju Ministarstva inostranih poslova i diplomatskih i konzularnih zastupništava Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu od 25. marta 1930. godine, svi poslovi koji su se ticali državne spoljne politike preneti su u Ministarstvo inostranih poslova a Ministarstvo je i dalje imalo pet odeljenja: Političko odeljenje, Upravno odeljenje sa računovodstvom, Konzularno-privredno odeljenje, Pravno odeljenje i Glavna arhiva. Poslednji propis Kraljevine Jugoslavije koji se ticao organizacije i rada Ministarstva inostranih poslova i diplomatsko konzularnih zastupništava bila je Uredba sa zakonskom snagom od 10. avgusta 1939. godine kojom je značajno proširena organizaciona struktura Ministarstva inostranih poslova. Uvedena su nova odeljenja: Odeljenje za štampu, Glavna arhiva promenila je naziv u Istorijsko odeljenja od ranijeg Upravnog odeljenja sa računovodstvom formirana su dva -Upravno odeljenje i Odeljenje računovodstva.
Nakon 15. aprila 1941. godine Ministarstvo inostranih poslova deluje u okviru Vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji. S obzirom da se delatnost Vlade u emigraciji uglavnom svodila na spoljno -političke poslove, Ministarstvo je radilo sa suženim delokrugom u odnosu na predratno stanje. Rešenjem Ministarstva inostranih poslova od 24.septembra 1941. godine smanjen je broj odeljenja na tri: Političko odeljenje, Opšte odeljenje i Upravno odeljenje. Ministarstvo je delovalo prema navedenoj Uredbi sa zakonskom snagom o uređenju Ministarstva inostranih poslova sve do 7. marta 1945. godine, kada je formirana Vlada DFJ, tj. kada su prestali da postoje državni organi Kraljevine Jugoslavije.
Period: kraljevina Quantity (meters): 528 Quantity: 909 knjiga, 4536 fascikli, 914 knjiga ukoričene štampe, 609 svežnjeva State of archival material: Level of arrangement: arhivistički obrađeno Političko odeljenje i Personalni odsek Description prepared by: Tonka Župančić i Dragoš Petrović Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS