Fond details
Fond number: 315 Fond name: KOMITET ZA ŠKOLE I NAUKU PRI VLADI FNRJ Name of creator(s): Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ Dates of existence: 1946-1948. Inclusive dates: 1945-1948. Administrative / Biographical history: Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ osnovan je na osnovu Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, od 8. februara 1946. godine, radi usklađivanja i pomaganja rada republičkih ministarstava prosvete, davanja opštih načela i smernica njihovom rukovodstvu, te radi rukovođenja ustanovama i preduzećima "opštedržavnog značaja".
U nadležnosti Komiteta spadali su: preduzimanje mera za osiguravanje stvaralačkog i istraživačkog naučnog rada; spremanje i izrada nacrta zakona i drugih pravnih akata iz oblasti prosvete; postavljanje opštih načela za organizaciju i rad visokih škola i univerziteta; izrada nastavnih planova i programa osnovnih škola, gimnazija, srednjih stručnih škola, viših škola i fakulteta; pomoć republičkim prosvetnim ustanovama; rukovođenje školama, institutima i drugim ustanovama "opštedržavnog značaja"; opšte staranje o naučnim kadrovima i održavanje veza sa prosvetnim institucijama drugih država i međunarodnih organizacija.  
Pod administrativno-operativnim nadzorom Komiteta nalazili su se: Škola za telesno vaspitanje, Državna arhiva i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Građa ovih ustanova čini posebne fondske celine. U cilju osposobljavanja spostvenih kadrova za rad u različitim oblastima društvenih nauka, tada pod strogom kontrolom partijske države, osnovane su pri Komitetu: Viša politička škola i Novinarska i diplomatska visoka škola, kao i Institut društvenih nauka. Komitet za škole i nauku pri Vladi FNRJ je ukinut na osnovu Uredbe od 31. decembra 1948. godine. Poslove iz njegovog delokruga preuzelo je Ministarstvo za nauku i kulturu FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 8 Quantity: 61 fascikla, 23 knjige evidencije State of archival material: dobro očuvana Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Ivan Hofman Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS