Fond details
Fond number: 314 Fond name: KOMITET ZA KULTURU I UMETNOST VLADE FNRJ Name of creator(s): Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ. Dates of existence: 1946-1948. Inclusive dates: 1946-1948. Administrative / Biographical history: Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ osnovan je 8. februara 1946. Zadaci komiteta bili su «staranje o opštenarodnoj kulturi, o opštenarodnim kulturnim vrednostima [...] rukovođenje kulturnim i umetničkim ustanovama opštedržavnog značaja». U zadatke Komiteta spadalo je i uspostavljanje, održavanje i unapređivanje kulturnih veza sa inostranstvom. Komitetom je upravljalo predsedništvo čiji je predsednik bio Vladislav Ribnikar. Komitet je sprovodio u praksi kulturnu politiku Agitprop aparata Komunističke partije Jugoslavije. Komitet za kulturu i umetnost prestao je sa radom 11. decembra 1948. kada je spojen je sa Komitetom za škole i nauku Vlade FNRJ u Ministarstvo za nauku i kulturu Vlade FNRJ. Period: FNRJ Quantity (meters): 2.8 Quantity: 30 fascikli i 33 knjige State of archival material: Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Ivan Hofman Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS