Fond details
Fond number: 305 Fond name: POPOVIĆ ĐURA Name of creator(s): Dates of existence: 1892-1961. Inclusive dates: 1910, 1911, 1918-193 Administrative / Biographical history: Đura Popović rođen je u Beogradu 21.02.1892. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu. Studirao je pravne nauke u Lozani i političke nauke u Parizu,
doktoriravši na temu "Sastav Saveta Lige Naroda" na Pravnom fakultetu u Lozani.
Za vreme studija aktivno je učestvovao u radu Jugoslovenske akademske omladine u Švajcarskoj. Osnivač je i prvi predsednik Jugoslovenskog udruženja "Skerlić" u Lozani. Dve godine, 1921-1922, radio je na pariskoj agregaciji prava.
Od 1921. stalni je član Glavnog sekretarijata Lige naroda i njene informativne sekcije. U tom svojstvu često je putovao i upoznavao javnost sa radom i ciljevima
Lige Naroda. Napisao je niz studija iz oblasti političke i socijalne ekonomije.
Nakon prestanka rada u Generalnom sekretarijatu Lige Naroda predavao je međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Subotici, u svojstvu vanrednog profesora. Period rata proveo je u Beogradu gde je sa grupom profesora Univerziteta zastupao antigermanske stavove. Zbog toga je jedno vreme bio zatvoren u logoru na Banjici. Pred kraj rata uspeo je da ode u Francusku gde je predavao međunarodno javno pravo. U Parizu je ostao do 1959. godine kada se vratio u zemlju. Tu je i umro 1961. godine.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 0.5 Quantity: 5 fascikli State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Kolet Smiljanić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS