Fond details
Fond number: 164 Fond name: MINISTARSTVO ŽELEZNICA VLADE FNRJ Name of creator(s): Ministarstvo železnica Vlade FNRJ Dates of existence: 1948-1951. Inclusive dates: 1948-1951. Administrative / Biographical history: Ministarstvo železnica Vlade FNRJ formirano je 11.12.1948. podelom dotadašnjeg Ministarstva saobraćaja.Osnovna delatnost Ministarstva, sem blagovremenog i sigurnog prevoza putnika i tereta, su bili poslovi dugoročnog i kratkoročnog planiranja investicija, izgradnje i eksploatacije železničkih pruga i celokupne železničke infrastrukture.Pod Ministarstvom su bile područne jedinice: Direkcije eksploatacija sa sedištem u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Vinkovcima, Skoplju, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Šen-Petru, Karlovcu, Zrenjaninu, Mostaru i Jajcu sa kompletnom infrastrukturom i radionicama za održavanjem; Direkcija kola za spavanje, ručavanje i statičnim restoracijama sa svojim preduzećima; Glavna direkcija građenja sa građevinskim preduzećima; Glavna direkcija železničkih radionica sa industrijskim preduzećima; Zavod za projektovanje sa sekcijama za trasiranje i obelažavanje; Glavna direkcija za snadbevanje železničara (Beograd, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, sa preduzećima i ekonomija); Zdravstvena  služba železničara (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, sa bolnicama, lečilištima, poliklinikama i ambulantama); Štamparska preduzeća i železnički tehnikum. Ministarstvo železnica je ukinuto 6.4.1951., a njegovi poslovi su preneti na Savet za saobraćaj i veze Vlade FNRJ, a u okviru njega na Glavnu direkciju Jugoslovenskih železnica. Period: FNRJ Quantity (meters): 2.2 Quantity: 16 fascikli, 30 knjiga State of archival material: očuvana Level of arrangement: arhivistički obrađena Description prepared by: Branka Doknić Finding aids: Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS