Fond details
Fond number: 163 Fond name: MINISTARSTVO TRGOVINE I SNABDEVANJA VLADE FNRJ Name of creator(s): Povereništvo NKOJ-a za narodnu privredu, 1943-1944; Povereništva za: trgovinu i industriju; socijalnu politiku; za ishranu; za trgovinu i snabdevanje 1944-1945; Ministarstvo trgovine i snabdevanje DFJ i, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ, 1946-1950 Dates of existence: 1946-1950. Inclusive dates: 1944-1950. Administrative / Biographical history:       Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ osnovano je, shodno odredbama Ustava FNRJ od 31. januara 1946. godine, kao savezno-republikansko ministarstvo. U celom periodu svoga postojanja, Ministarstvo trgovine i snabdevanja FNRJ se bavilo poslovima: obezbeđenog snabdevanja stanovništva, prometa robe, vezanom trgovinom i otkupom poljoprivrednih proizvoda, slobodne trgovine, a u okviru njih investicijama, trgovinskim inspekcijskim poslovima i izvršno-uupravnim poslovima iz domena snabdevanja i trgovine.
     Unutrašnja organizaciona struktura Ministarstva često se menjala, ali je u čitavom periodu postojanja prilagođavana osnovnim poslovima koje je ono vršilo.
     U arhivskoj građi Ministarstva trgovine i snabdevanja FNRJ nalaze se i delovi građe ustanova koje su prethodile njegovom stvaranju: Uprave spoljne trgovine (koja je 1946. Prerasla u posebno Ministarstvo spoljne trgovine FNRJ), Zavoda za vanredne nabavke.
     Građa o poslovima, koji su se odvijali u Ministarstvu, po klasifikacionom planu, grupisana je u osnovne organizacione grupe Ministarstva.
     U toku postojanja Ministarstva, usled porasta poslova u vezi obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda stvoreno je Ministarstvo državnih nabavku Vlade FNRJ, koje je preuzelo deo poslova u vezi tog otkupa od Ministarstva trgovine i snabdevanja.
     Ministarstvo trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ ukinuto je 12. aprila 1950. godine, a njegove poslove preuzeo je novoosnovani Savet za promet robom Vlade FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 17.6 Quantity: 60 fascikli State of archival material: dobro Level of arrangement: elementarno, delimično Description prepared by: Mr Gojko Malović Finding aids: arhivistički popis Administrative books: no Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS