Fond details
Fond number: 145 Fond name: SAVEZ STUDENATA JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Savez studenata Jugoslavije. Dates of existence: 1951-1974. Inclusive dates: 1951-1974, 1977. Administrative / Biographical history: Osnivačka konferencija Saveza studenata Jugoslavije održana je u Beogradu aprila 1951. godine. Izabrani su organi i tela,  usvojena Rezolucija o karakteru i organizacionim načelima Saveza studenata i utvrđeni zadaci ove organizacije.
Opšte smernice za rad Saveza studenata Jugoslavije utvrđivane su na Kongresu koji je najviši organ Saveza studenata Jugoslavije. Programska načela proizilazila su iz Programa KPJ - SKJ a u skladu sa potrebama studenata.
Održano je devet kongresa, odnosno konferencija Saveza studenata Jugoslavije.
Na XI kongresu Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, novembra 1974. godine, od ranijih organizacija - Saveza omladine Jugoslavije i Saveza studenata Jugoslavije formirana je jedinstvena organizacija - Savez socijalističke omladine Jugoslavije.
Period: FNRJ Quantity (meters): 13.5 Quantity: 124 fascikli, 8 administrativnih knjiga State of archival material: nekompltetna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Milica Milićević Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS