Fond details
Fond number: 139 Fond name: GENERALNA DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ Name of creator(s): Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1949-1951. Administrative / Biographical history: Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte osnovana je Uredbom Vlade FNRJ o osnivanju Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte od 10.02.1950, kao administrativno-operativni rukovodilac preduzeća opšte-državnog značaja za proizvodnju i preradu nafte. Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ preuzela je poslove i nadležnost, prava i obaveze Generalne direkcije za naftu i plin Ministarstva rudarstva koja je stupanjem na snagu ove uredbe ukinuta.
Na čelu Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bio je generalni direktor - ministar u Vladi FNRJ, koji je upravljao svim poslovima Generalne direkcije i donosio akta za koje su ovlašćeni ministri na osnovu zakona, propisa i smernica Vlade, Privrednog saveta vlade FNRJ i Saveta za energetiku i ekstrativnu industriju vlade FNRJ. Sedište Generalne direkcije za proizvodnju i preradu nafte bilo je u Beogradu.
Generalna direkcija za proizvodnju i preradu nafte vlade FNRJ ukinuta je 31.05.1950. godine Uredbom o ukidanju generalnih i glavnih direkcija i uprava u nadležnosti organa Vlade FNRJ.
Period: FNRJ Quantity (meters): 8 Quantity: 52 fascikle, 22 knjige State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Slobodanka Dojčinović Finding aids: inventar arhivske građe Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS