Fond details
Fond number: 129 Fond name: GLAVNA UPRAVA ZA PLAN Name of creator(s): Glavna uprava za plan Dates of existence: 1951-1953. Inclusive dates: 1951-1953. Administrative / Biographical history: Glavna uprava za plan osnovana je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine o reorganizaciji Vlade  FNRJ kao organ Privrednog saveta Vlade  FNRJ. Počela je sa radom 7.04.1951. godine. Preuzela je poslove ukinutih organa - Savezne planske komisije, Komiteta za vodoprivredu i deo poslova Ministarstva rada FNRJ.
Obavljala je poslove iz savezne nadležnosti u oblasti privredne delatnosti: izdavala uputstva i naređenja za rad područnih organa na osnovu zakona i propisa
Vlade i Privrednog saveta; organizovala, vodila evidencije i proveravala izvršenje plana; preduzimala mere radi obezbeđenja izvršenja plana i donosila rešenja u prvom i drugom stepenu u administrativnom postupku.  
Novom reorganizacijom savezne administracije u privredi, jula 1952. godine, ukinute su organizacione jedinice koje su vršile administrativne poslove u Glavnoj upravi za plan. Ti poslovi preneti su u nadležnost Privrednog saveta koji ih je obavljao kao svoju jedinstvenu administraciju.
Prilikom reorganizacije privrednog aparata 1953. godine, ukinuta je Glavna uprava za plan na osnovu Zakona o sprovođenju Ustavnog zakona o osnovama društvenog i političkog uređenja FNRJ i saveznim organima vlasti. Prestala je sa radom 13.01.1953. godine a njene poslove preuzeo je Savezni zavod za privredno planiranje.
Period: FNRJ Quantity (meters): 2 Quantity: 17 fascikli State of archival material: zadovoljavajuće Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Kolet Smiljanić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS