Fond details
Fond number: 107 Fond name: GENERALNA DIREKCIJA ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Name of creator(s): Generalna direkcija za mašinogradnju Vlade FNRJ Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1949-1952. Administrative / Biographical history: Generalna direkcija za mašinogradnju nastala je nakon reorganizacije državne uprave, polovinom 1950. godinom. Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine od 12. juna 1950. godine, između ostalih, formirana je i ova Direkcija.
Generalna direkcija za mašinogradnju bila je organ Vlade FNRJ za rukovođenje preduzećima mašinogradnje iz savezne nadležnosti. Zajedno sa Generalnom direkcijom za crnu metalurgiju, koja je formirana u isto vreme, Generalna direkcija za mašinogradnju preuzela je sve poslove dotadašnjih sedam direkcija koje su bile u sklopu tada ukinutog Ministarstva teške industrije.
Septembra 1950. godine doneto je rešenje o unutrašnjoj organizaciji ove Direkcije koje je ostalo na snazi za celo vreme njenog postojanja, odnosno do početka aprila 1951. godine, kada je ova Direkcija prestala da postoji.
Period: Quantity (meters): 1.17 Quantity: 12 fascikli  (1.10 dm) i 2 knjige evidencije State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS