Fond details
Fond number: 103 Fond name: EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE Name of creator(s): Ministarski savet, Predsedništvo Ministarskog saveta Dates of existence: 1941-1945. Inclusive dates: 1941-1945. Administrative / Biographical history: Posle obaranja vlade Dragiše Cvetkovića, svrgavanja Namesništva i proglašenja kralja Petra II Karađorđevića punoletnim u noći 26. i 27.03. 1941. godine, Kraljevim Ukazom obrazovana je koncentraciona vlada sa predsednikom Dušanom Simovićem na čelu.
Nakon bombardovanja Beograda, 6.04.1941. godine vlada Dušana Simovića povukla se u unutrašnjost zemlje. U toku povlačenja održala je sednice u Užicu, Sevojnu i na Palama, a 15.04.1941. sa nikšićkog aerodroma, zajedno sa kraljem, napustila je zemlju i otišla u Grčku, a zatim preko Egipta u Jerusalim.
Vlada, odnosno Ministarski savet u izbeglištvu, delovala je u okviru prava i dužnosti utvrđenih Ustavom Kraljevine Jugoslavije od 3.03.1931. i Zakonom o ukidanju, izmeni i dopuni zakonskih propisa od 3.12.1931. godine, koji se odnose na vrhovnu državnu upravu.
U radu vlade Dušana Simovića u Londonu bili su izraženi sukobi izazvani pokoljima Srba u NDH, što je dovelo do kolektivne ostavke svih ministara. Mandat za sasrav nove vlade kralj je poverio Slobodanu Jovanoviću. Kriza vlade Slobodana Jovanovića izazvana je nezadovoljstvom više članova spoljnom politikom Momčila Ninčića. Članovi vlade su podneli kolektivnu ostavku, nakon čega je usledilo obrazovanje nove, druge vlade Slobodana Jovanovića 2.01.1943.
Druga vlada Slobodana Jovanovića delovala je do 26.06.1943, nakon čega je formirana nova koaliciona vlada Miloša Trifunovića. Ona se nije dugo održala, a nakon njene ostavke kralj obrazuje, 10.07.1943, tzv. činovničku vladu, sa Božidarom Purićem na čelu. Krajem septembra 1943, deo vlade sa kraljem prelazi u Kairo.
Ukazom br. 258 od 11.06.1944. godine, Ivan Šubašić je imenovan za predsednika Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. U funkciji predsednika vlade, Ivan Šubašić je potpisao na Visu sporazum sa NKOJ, 16.06.1944. godine. Priznate su tekovine naroda izvojevane u NOB-u i precizirano da će o konačnom uređenju zemlje odlučivati narod posle oslobođenja. Beogradskim sporazumom od 1.11.1944, između predsednika NKOJ Josipa Broza  i predstavnika kraljevske vlade Ivana Šubašića, utvrđena je struktura jedinstvene vlade formirane od predstavnika NKOJ i vlade Kraljevine Jugoslavije, koja je imala zadatak da raspiše izbore za Ustavotvornu skupštinu. Kraljevska vlada i NKOJ su podneli ostavke, a 7.03.1945. godine Ukazom kraljevih namesnika, a na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je jedinstvena vlada pod predsedništvom Josipa Broza. Novoimenovani članovi, predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije napustili su London i otišli u Beograd da bi učestvovali u radu jedinstvene Privremene Vlade Demokratske Federativne Jugoslavije.
Period: ratni period Quantity (meters): 25.06 Quantity: 206 fascikli, 71 knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Tonka Župančić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS