Fond details
Fond number: 101 Fond name: BALKANSKI INSTITUT Name of creator(s): Balkanski institut Dates of existence: 1934-1941. Inclusive dates: 1934-1941. Administrative / Biographical history: Balkanski institut osnovala je grupa publicista i ekonomista 1934. godine, a Rešenjem Ministarstva unutrašnih dela Kraljevine Jugoslavije, od 21.04.1934. godine, odobren je njegov rad. Osnivači ove institucije postavili su cilj da prikupe, istraže i naučno obrade sav postojeći materijal koji se odnosi na Balkan,  
kako bi utvrdili i objasnili "zajednicu balkanskih naroda", njihovu kulturu u
prošlosti i sadašnjosti. Napori saradnika Instituta rezultirali su objavljivanjem
"Balkanske enciklopedije" u dve knjige (na francuskom i nemačkom jeziku) i
serijom knjiga "Balkan i balkanci" u šest tomova. Radi "međusobnog upoznavanja balkanskih naroda" osnovan je i stručni časopis "Međunarodni časopis za izučavanje Balkana", koji je pored srpskog izlazio i na francuskom, nemačkom,
engleskom i ruskom jeziku. Preko 200 poznatih naučnih i javnih radnika iz cele zemlje bilo je okupljeno oko Instituta i njegovih programa. Institut je radio sve do 1941. godine, kada je rat prekinuo njegovu delatnost.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 1 Quantity: 8 fascikli State of archival material: fragmentarna, neoštećena Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Kolet Smiljanić Finding aids: inventar, imenski indeks Administrative books: no Personal documents: no Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS