Fond details
Fond number: 97 Fond name: KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU VLADE FNRJ, 1946-1948. Name of creator(s): Agrarni savet Vlade DFJ, 1945; Ministarstvo kolonizacije Vlade FNRJ, 1945-1946; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1946-1948. Dates of existence: 1946-1948. Inclusive dates: 1945-1948. Administrative / Biographical history:       Poslovi argrarne reforme i kolonizacije započeli su sa donošrnjem Privremenog zakona za agrarnu reformu i kolonizaciju od strane Privremene Narodne skupštine DFJ avgusta 1945. Tada je stvoren Agrarni savet DFJ, koji se bavio poslovima agrarne reforme i kolonizacije u DFJ. Praktična kolonizacija je počela u jesen 1945, samo u Vojvodini, a u ostalim delovima Jugoslavije samo je načelno postojala. Jedino je sprečen povratak starih kolonista na Kosovo i Metohiju, a iz svih krajeva Jugoslavije kolonizacija je provođena samo u Vojvodini, računajući tu i Baranju.
      Agrarna reforma je počela u Jugoslaviji tek u 1946, kada je stvoreno Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ i ona je obuhvatila celu Jugoslaviju. Ovo Ministarstvo je tumačilo i sprovodilo agrarnu politiku i kolonizaciju Vlade FNRJ preko agrarnih tela u narodnim republikama, Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Autonomnoj oblasti Kosovu i Metohiji. Pri ovom Ministarstvu sakupljali su se programi, izveštaji spiskovi kolonista i agrarnom reformom oduzetih zemljišnih poseda i naseljenih agrarnih interesenata, kao i statistički podaci o kolonizaciji i agrarnoj regormi u celoj Jugoslaviji. Značajni materijali potiču sa raznih sastanaka i sednica u Ministarstvu za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, koji su nezaobilazni u bilo kom istraživanju argrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948.
      Ministarstvo za agrarnu reformu i kolonizaciju je ukinuto 1948, a njegovi poslovi su prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede Vlade FNRJ
Period: socijalistička Jugoslavija Quantity (meters): 5.3 Quantity: fascikli 43, jedinica opisa 418, registraturskih kniga 37. State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: Inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS