Fond details
Fond number: 96 Fond name: USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Ministarstvo za agrarnu reformu Kraljevine SHS, 1919-1929; Ministarstvo poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941; Komisija za likvidaciju agrarne reforme-Petrovgrad, 1931-1944. Dates of existence: 1919-1929. Inclusive dates: 1913-1944. Administrative / Biographical history: Posle stvaranja KSHS 01.12.1918. nije postojalo ministarstvo za agrarnu reformu u prvom njenom Ministarskom savetu KSHS od 20.12.1918.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS stvoreno je 02.04.1919. Ono je delovalo preko unutrašnjih organizacionih jedinica i preko područnih jedinica. Posle Ministarstva, kao najvišeg rukovodećeg državnog organa, područne jedinice za agrarnu reformu bile su: agrarne direkcije, koje su bile nadležne nad županijskim (okružnim) agrarnim uredima. Pod županijskim agrarnim uredima bile su niži agrarni organi - sreski (kotarski) poverenici i sreske komisije.
Ministarstvo za agrarnu reformu KSHS ukinuto je u prvoj polovini 1929, a njegovi poslovi prešli u nadležnost Ministarstva poljoprivrede (KSHS) Kraljevine Jugoslavije. Unutar Ministarstva poljoprivrede KJ postojao je od 1929-1941. Odsek agrarne reforme. Poslovi agrarne reforme odvijali su se na području okupiranog Banata i u toku rata 1941-1944, dok su u ostaloj okupiranoj KJ još 1941. bili obustavljeni.
Period: KSHS, KJ Quantity (meters): 4.5 Quantity: 46 fascikli State of archival material: Level of arrangement: Description prepared by: Dr Gojko Malović Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: yes Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS