Fond details
Fond number: 83 Fond name: SAVA N. KOSANOVIĆ Name of creator(s): Sava N. Kosanović, 1894-1956; Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije 1941-1945; Narodna skupština FNRJ, 1946-1948; Savezno izvršno veće, 1953-1956. Dates of existence: 1894-1956. Inclusive dates: 1928-1956. Administrative / Biographical history:       Sava N. Kosanović je rođen u Plaškom, 1894. godine. Srednju školu završio je u Rijeci, a pravne nauke u Budimpešti. Po majci bio je sestrić Nikole Tesle. Život i rad posvetio je politici i publitistici. Po svom političkom ubeđenju bio je blizak Svetozaru Pribićeviću i sekretar njegove Samostalne demokratske stranke, od 1927-1941. godine. Bio je stalni opozicionar režima u Kraljevini Jugoslaviji.
      U emigraciji borio se za zbliženje Srba i Hrvata i bio pristalica Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije po d rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije.
      Posle drugog svetskog rata priključio se sprovođenju komunističke politike u federativnoj Jugoslaviji, ali nije dobijao odlučujuća mesta u njenom upravljačkom aparatu.
      Bio je ambasador FNRJ u Sjedinjenim Američkim Državama od 1948. do 1950. godine. Bio je član Saveznog izvršnog veća, ali bez porfelja. Bavio se publicističkom delatnošću u kojoj je glorifikovao mere komunističkih vlasti u FNRJ. Umro je u Beogradu 1956. godine.
Period: Kraljevina i Socijalistička Jugoslavija Quantity (meters): 4.5 Quantity: fascikli 33. State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivsitički sređena Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: yes Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS