Fond details
Fond number: 81 Fond name: STOŠOVIĆ DOBRIVOJE Name of creator(s): Dates of existence: 1922-1942. Inclusive dates: 1894-1942. Administrative / Biographical history: Dobrivoje Stošović rođen je u Brusu. Osnovnu školu pohađao je u selu Blace kraj
Prokuplja, a gimnaziju u Beogradu. Više obrazovanje stekao je u Engleskoj, na
univerzitetima u Londonu i Kembridžu, na ekonomsko-finansijskom odseku. U
Beograd se vratio 1922, kada je postavljen za sekretara u Ministarstvu finansija.
Kao ugledan finansijski stručnjak boravio je tokom 1926-1927. u inostranstvu u
svojstvu člana Misije za regulisanje ratnih dugova Kraljevine SHS prema Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Posle toga, do 1935. radio je
kao sekretar novoosnovane Privilegovane agrarne banke u Beogradu. Po političkoj vokaciji radikal, bio je član Radikalne stranke i Jugoslovenske radikalne zajednice.
U vladu Milana Stojadinovića ušao je maja 1935. godine i u njoj je ostao sve do njenog pada početkom 1939. U ovom periodu zauzimao je položaje ministra prosvete, ministra građevina i ministra šuma i rudnika. Penzionisan je tokom 1939. godine.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 1.3 Quantity: 8 fasc. State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivsitički sređen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS