Fond details
Fond number: 76 Fond name: CENTRALA INDUSTRIJSKIH KORPORACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Centrala industrijskih korporacija Kraljevine Jugoslavije, 1923-1941. Dates of existence: 1923-1941. Inclusive dates: 1922-1941. Administrative / Biographical history:      Na osnovu dokumenata pronađenih u fondu, Centrala industrijskih korporacija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca počinje sa radom 1. januara 1923. godine, a istog datuma osnovala je svoj Centralni ured sa sedištem u Beogradu. Centralni ured je izvršni organ Centralnog zbora i Predsedništva Centrale industrijskih korporacija.
      Zadatak Centrale je: da čuva interese i unapređuje razvitak celokupne industrije u zemlji i na strani, da usredsređuje i olakšava sve odnose sa Kraljevskom vladom i njenim organima, sa javnim korporacijama, ustanovama i društvima u svim onim stvarima koje se posredno ili neposredno tiču industrije, da štiti i zastupa interese industrije u zakonodavstvu i administraciji i najzad da stvara centar za obaveštenje, savetovanje i posredovanje u korist svojih članova, kao i u korist industrijskih preduzeća učlanjenih u organizacijama koje su članovi Centrale.
      U Centrali industrijskih korporacija postoji Odsek za posredovanje u smislu i na osnovu paragrafa 2 njenih Pravila, čiji je zadatak, da preduzećima, članovima industrijskih korporacija udruženih u Centralu industrijskih korporacija, u konkretnim slučajevima pruži pomoć i štiti njihove interese intervencijom kod državnih centralnih vlasti i drugih ustanova u Beogradu, radi obaveštenja i što bržeg i povoljnijeg rešenja podnesenih molbi i žalbi odnosno predstavki. U cilju održavanja Odseka za posredovanje naplaćivan je naročiti doprinos za učinjene usluge.
     Na osnovu završnog računa za 1938. godinu mogli su se utvrditi izvori prihoda Centrale industrijskih korporacija: članarina, kirija, prinosi raznih industrijalaca, nepredviđeni prihodi, kao i doprinos od ekspezarnih nota. Iz ovih prihoda isplaćivano je osoblje Centrale industrijskih korporacija.
     Tačan datum ukidanja Centrale industrijskih korporacija nije se mogao utvrditi iz dokumenata, a Odsek za evidenciju i depoe nije našao nikakve podatke. Međutim, materijal ovog fonda završava se sa martom 1941. godine.
       Iz primopredajnog zapisnika (br. 529 od 28. maja 1953) vidi se da je ovu građu Državni arhiv preuzeo od Ekonomskog instituta.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 1.3 Quantity: 136 fascikli, 3 knjige State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Tonka Župančić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS