Fond details
Fond number: 70 Fond name: MINISTARSTVO FINANSIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Ministarstvo finansija Kraljevine Srbije, 1877-1918; Ministarstvo finansija Kraljevine SHS, 1918-1929; Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije, 1929-1941. Dates of existence: 1918-1941. Inclusive dates: 1877-1944. Administrative / Biographical history:     Ministarstvo finansija stvoreno je pri prvoj vladi Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 20. decembra 1918. godine. Nadležnosti Ministarstva finansija predviđene su Uredbom Ministarskog saveta KSHS od 25. februara 1919. godine. Osnovna delatnost ovog ministarstva je bila da predlaže državni budžet i stara se da se on izvrši u prihodima i rashodima. Takođe, osnovni zadatak Ministarstva finansija bila je da obezbedi stabilizaciju dinara, kao osnovnog platežnog sredstva u državi, da sprečava i otkriva monopole i prekršaje finansijske prirode. Ministartstvo finansija KJ bilo je u žiži državne finansijske politike u cilju njegove efikasnosti, radi čega su u njegovoj unutrašnjoj organizaciji, u celom periodu svoga postajanja, vršena mnoga poboljšanja rada.
     Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije prestalo je sa radom u Jugoslaviji u aprilskom ratu KJ 1941. godine, nakon odlaska Ministarskog saveta KJ u emigraciju.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 104.05 Quantity: 601fascikla, 570 knjiga evidencije. State of archival material: dobro Level of arrangement: arhivistički obrađen Description prepared by: Ksenija Milosavljević Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS