Fond details
Fond number: 68 Fond name: MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Name of creator(s): Ministarstvo šuma i rudnika Kraljevine Jugoslavije. Dates of existence: 1918-1941. Inclusive dates: 1873-1941. Administrative / Biographical history: Uredba o ustrojstvu Ministarstva šuma i rudnika u Kraljevini SHS doneta je 15.03.1919. godine. Prema ovoj Uredbi, ministar šuma i rudnika kao najviša upravna i nadzorna vlast nad svim šumama i rudarskim ustanovama, u ime države raspolaže i upravlja državnim šumama, adama i rudnicima, a nad drugim šumama kao i privattno rudarskim preduzećima vodi nadzor po odredbama postojećih zakona.
Zakonom o uređenju vrhovne državne uprave od 31.03.1929. određene su funkcije i nadležnosti Ministarstva šuma i rudnika.
Uredbom o organizaciji šuma i rudnika i područnih ustanova i o upravi državnim šumama i državnim rudarskim preduzećima, od 23.04.1936, Ministarstvo šuma i rudnika vršilo je nadzornu vlast u ime države, a privrednu vlast vršile su Uprava državnih šuma i Uprava državnih rudarskih preduzeća, koje su bile odeljenja Ministarstva šuma i rudnika.
Poslovi Ministarstva šuma i rudnika za područje Banovine Hrvatske prešli su u njenu nadležnost Uredbom donetom 28.11.1939. godine.
Uredbom "Nedićeve vlade" o uređenju Ministarstva narodne privrede iz avgusta 1941. godine, u sastav Ministarstva narodne privrede ušli su poslovi Ministarstva šuma i rudnika i njegove područne ustanove.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 14.5 Quantity: 69 knjiga ukoričene građe, 105 fascikli, 9 administrativnih knjiga State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS