Fond details
Fond number: 59 Fond name: SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Name of creator(s): Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ Dates of existence: 1950-1951. Inclusive dates: 1946-1951. Administrative / Biographical history: Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju (SEEI), osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 7. februara 1950. Za predsednika SEEI postavljen je ministar bez portfelja u vladi FNRJ Svetozar Vukmanović -Tempo. Zadaci SEEI bili su da donosi pravilnike, naredbe i druge opšte propise za sve privredne grane u okviru svoje nadležnosti, da predlaže planove i razrađuje proporcije proizvodnje, raspodele i investicija i da prati izvršenje osnovnih planova putem planske i operativne evidencije, da koordinira rad republičkih saveta i poništava i ukida akta republičkih saveta koja su u suprotnosti sa saveznim propisima. Kao područne jedinice SEEI bili su: Savezna uprava za geološka istraživanja, Uprava za rudarska istraživanja i rudarske studije, Direkcija za elektrifikaciju, Elektroenergetska dispečerska alužba, Rudarsko-nabavno preduzeće, Biro za inostrane nabavke elektroprivrede i Izdavačko-štamparsko preduzeće SEEI. Na osnovu Naredbe vlade FNRJ od 31. marta 1950. iz Direkcije za elektrifikaciju i Savezne uprave za geološka istraživanja SEEI izdvojena su i predata u nadležnost republika 73 preduzeća saveznog karaktera. SEEI je ukinut Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine i prestao je sa radom 10. oktobra 1951, a njegove poslove preuzeo je Savet za industriju i građevinarstvo vlade FNRJ. Period: FNRJ Quantity (meters): 3.1 Quantity: 27 fascikli, 6 knjiga evidencije State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređena Description prepared by: Saša Ilić, Vesna Žikić Finding aids: inventar Administrative books: yes Personal documents: yes Index terms: yes Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS